+ 420 775 561 030
Facebook
Lisy - klikové

LKJP 400

Základní informace o stroji:

Inv. číslo:
3461
Výrobce:
ZDAS
Rok výroby:
1999
Lokalita:
CZ

Parametry stroje:

Jmenovitá tvářecí síla:
400 t

Popis:

Stroj je v dobrém technickém stavu, po předchozí dohodě možnost odzkoušení. Počet tlačných bodů 1 ks Jmenovitá síla 4000 kN Dráha jmenovité síly 14 mm Sevřená výška: max.650 mm min.470 mm Zdvih beranu 315 mm Přestavení beranu 180 mm Práce jednoho zdvihu 100 kJ Výkon hlavního motoru 37 kW Počet zdvihů: trvale 10 – 22 1/min seřizování 3 – 10 1/min jednotlivě 12 1/min Upínací plocha beranu: šířka 990 mm hloubka 1000 mm Upínací plocha stolu: šířka 1000 mm hloubka 1200 mm Rozměry lisu: šířka 2630 mm Popis Stojan lisu: • stojan je skříňové konstrukce s vysokou boční i podélnou tuhostí je svařovaný z plechů a žíhaný na odstranění vnitřního pnutí • pro ustavení na základ je opatřen opracovanými patkami Pohon lisu • pohon lisu je zajištěn elektromotorem s regulací otáček pomocí frekvenčního měniče. Změna počtu zdvihů beranu umožňuje využívat optimálních tvářecích rychlostí a tím dosažení maximálních výkonů. U lisů vybavených mechanizací usnadňuje seřizování a náběh výroby. • klikový hřídel s kluznými ložisky je příčně uložený v horním příčníku • převod mezi setrvačníkem a klikovým hřídelem je řešen pomocí planetové převodovky. Hydraulická spojko - brzda • spojka a brzda lisu jsou hydraulicky ovládané. • hydraulický bezpečnostní ventil pro řízení spojko - brzdy je zdvojený • hydraulický rozvod spojko - brzdy je vybaven akumulátorem, filtrem, regulačním ventilem tlaku, a tlakovým spínačem Brždění setrvačníku • brždění setrvačníku je zajištěno hlavním elektromotorem - elektricky • zastavení setrvačníku je opticky signalizováno na hlavním ovládacím panelu Beran • je svařované konstrukce, žíhaný na odstranění pnutí • upínací plocha beranu je opatřena upínacími drážkami • vedení beranu je ve tvaru ”X” • vůle ve vedení je seřiditelná Přestavení beranu • přestavení beranu se provádí brzdovým elektromotorem s odměřováním velikosti přestavení • je řízené přímo tlačítky z ovládacího panelu nebo s využitím předvolené hodnoty přestavení zadané na ovládacím panelu. • hodnoty velikostí přestavení beranu jsou snímány elektronickým rotačním snímačem a jsou zobrazeny spolu se sevřenou výškou na ovládacím panelu. • přesnost přestavení je 0,1 mm. Koncové polohy přestavení jsou jištěny koncovými spínači. Pojistka proti přetížení Beran je vybaven hydraulickou pojistkou přetížení • skládá se z hydraulického válce pod tlačným bodem, naplněným hydraulickým olejem, a řídící jednotky. Při překročení jmenovité síly, unikne olej přes pojistný ventil a lis se zastaví • velikost prokluzu pojistky je 40 mm Vyvažování beranu • je provedeno pneumatickými válci, které vyvažují váhu vlastního beranu, horních dílů nástrojů a rovněž i váhu klikového mechanizmu • na rozdíl od běžného vyvažování je u tohoto lisu použito progresivní vyvažování beranu, které zajišťuje postupné vymezení vůlí celého klikového mechanizmu, včetně ložisek klikového kola, před dosednutím nástroje na tvářený materiál. • vyvažovací pneumatické válce beranu mají možnost ručního nastavení základní vyvažovací síly podle hmotnosti nástroje Aretace beranu • zajišťuje držení beranu v horní poloze při opravách lisu a nástrojů • při použití aretace je chod lisu blokován koncovými spínači Mazání • pro mazání hlavních ložisek ozubených kol, vedení beranu a dalších míst je použito oběhové mazání, které tvoří uzavřený okruh s elektronickým hlídáním množství dodávaného maziva a dvoustupňovým filtračním okruhem. Snížení dodávky mazacího oleje pod stanovenou hodnotu je signalizováno na ovládacím panelu a lis se zastaví v horní úvrati • pro mazání manžet vyvažovacích válců, válců přidržovače a ložisek s malou potřebou oleje je použito impulsní mazání • indikace poruch mazání je optická na ovládacím panelu, teplota oleje je hlídána termostaty, zanesení filtrů má elektrickou signalizací • mazací agregát je umístěn vedle lisu nebo v základu Rozvod tlakového vzduchu • rozvod vzduchu po lise je vybaven čističem a olejovou maznicí vzduchu, redukčními ventily, řídícími rozvaděči, tlakovými spínači, tlumiči hluku a potřebnými armaturami • potrubí je provedeno z pozinkovaných trubek, u malých světlostí jsou ocelové trubky nahrazeny trubkami z PVC Hydraulický agregát • zajišťuje dodávku tlakového oleje pro ovládání a chlazení hydraulické spojko - brzdy, mazání, pojistku přetížení a případné další vybavení lisu. • jeho hlavní části jsou čerpadlové agregáty umístěné na nádrži • na nádrži jsou rovněž umístěny prvky pro signalizaci chodu a provozního stavu pohonu včetně chlazení a filtrace oleje. • trubné rozvody, zajišťují dopravu oleje, jsou součástí hydraulického agregátu. Pracovní tlak 16 MPa Pracovní náplň cca 200 dm3 Pracovní kapalina Hydraulický olej třídy VG 46 Rozsah teplot pracovní kapaliny 20 až 55

Fotogalerie:

Váš dotaz ke stroji: