+ 420 775 561 030
Facebook
Brusky - hrotové

BUAJ 28 / 630 po GO

Základní informace o stroji:

Inv. číslo:
9838
Výrobce:
Rok výroby:
2016
Lokalita:
CZ

Parametry stroje:

Brusná délka:
630 mm
Brusná šířka:
280 mm

Popis:

Stroj dodán po celkové GO včetně Prohlášení o shodě CE. Revizní zpráva elektro. Protokol přesnosti. Návod k obsluze. Záruční doba 2 roky. odměřování FAGOR , 2 osy rozlišení 0,001 mm - příplatek 68000,-CZK Bruska obsahuje normální příslušenství Vnitřní broušení – zařízení pro vnitřní broušení s asychronním motorem s řemenicí, řemenem a krytování bez fortuny Nabídka generální opravy a dodání hrotové brusky BUAJ 28 / 630 Rozpis jednotlivých úkonů v členění dle skupin: Demontáž stroje, omytí jednotlivých dílců, zjištění míry jejich opotřebení. Oprava lože s příslušenstvím – přehoblování a přeškrabání vodicích ploch vedení stolu a plochy pod brousicí vřeteník. Výměna samomazných pouzder a mazacích koleneček. Oprava resp. Výměna krytů proti rozstřiku chladicí kapaliny, výměna těsnění. Stoly s příslušenstvím – přehoblování a přeškrabání vodicích ploch spodního stolu, přebroušení dosedacích ploch vrchního stolu, úprava pravé a levé čelisti, výměna pohybového šroubu a matice natáčení, pouzdra a čepu stolu. Hydraulický válec posuvu stolu – oprava, resp. Výměna za novou skupinu. Unášecí vřeteník, vč. Motorizace – oprava, přebroušení a zaškrabání dosedacích ploch. Výměna unášecího vřetena a a vysoce přesných valivých ložisek , jejich seřízení a záběh. Výměna řemenic a plochého řemenu primárního převodu, výměna ložisek uložení řemenice a uložení předlohového hřídele. Výměna řemenic a řemenu sekundárního převodu. Renovace elektromotoru pohonu unášecího vřetena. Motor řízen frekvenčním měničem s potenciometrem. Deska pod unášecí vřeteník – oprava desky pod unášecí vřeteník včetně přebroušení a zaškrabání dosedacích ploch. Brousicí vřeteník – oprava tělesa vřeteníku, přebroušení ploch příčného vedení, výměna brousicího vřetena, výměna radiálních kluzných ložisek a axiálních ložisek, seřízení vůlí a záběh uložení vřetena.Radiální kluzná ložiska jsou předepnuty pružinami.Výměna krycích plechů vedení, výměna krytu řemenů a tyčky blokování, výměna řemenic a řemenů. Renovace elektromotoru náhonu brousicího vřetena ( výměna ložek, vyčištění ). Desky pod brousicí vřeteník – oprava desek, celkové přebroušení ploch příčného vedení brousicího vřeteníku, výměna liště vedení, výměna klecí s valivými tělísky. Výměna hřebenu, kladky, řetězu protitahu a pružiny, výměna krycích plechů a krytů. Nádrž mazání – oprava nádrže, výměna filtrační ložky, oprava hlídače mazání, výměna mazacího čerpadla. Kryt brousícího kotouče – oprava Koník – oprava tělesa, přebroušení a zaškrabání dosedací plochy, protočení otvoru pro pinolu, výměna pinoly koníka se zalapováním do tělesa koníka, oprava resp. Výměna mechanizmu ovládání pinoly. Ruční posuv stolu – výměna válečku vypínání ručního kola, oprava mechanizmu ručního posuvu. Příčný posuv brousicího vřeteníku – oprava hydraulického válce příčního posuvu (zalapování nového pístu), výměna těsnicích manžet. Výměna pouzder šneku a šnekového kola, výměna. Oprava noniusu ručního kola a mechanizmu dorazu. Oprava válce pracovního posuvu (zalapování pístu, výměna pístnice, výměna těsnící manžety). Elektrický rozvod v provedení 3x380V/50Hz – kompletní výměna elektroinstalace, výměna ovládacího panelu, nová elektro skříň, nové osvětlení pracovního prostoru IP 65, 50W Halogen. Hydraulický rozvod – výměna bloku, ovládání a řízení hydraulických funkcí základního stroje, hadic rozvodu, výměna hydraulického čerpadla, redukčních ventilů. Nádrž chlazení vč. přívodu vody na kotouč – oprava nádrže, nové čerpadlo, výměna kohoutu,nový magnetický separátor. Vnitřní broušení – zařízení pro vnitřní broušení s asychronním motorem s řemenicí, řemenem a krytování bez fortuny. Krytování stroje – oprava, resp. Výměna krytů proti rozstřiku chladicí kapaliny. Celková montáž stroje – kontrola funkcí, kontrola geometrické a pracovní přesnosti dle protokolu. Konečná laková úprava – modro -bílá nebo odstín RAL nebo dle přání zákazníka. Cena obsahuje normální příslušenství.

Fotogalerie:

Váš dotaz ke stroji: