Facebook
Obráběcí centra - vertikální

VM 2 + 4 osa + 2 x sonda (inkl. 4 Achse + 2xTaster)

Základní informace o stroji:

Inv. číslo:
23170
Výrobce:
HAAS
Rok výroby:
2013
Lokalita:
CZ

Parametry stroje:

Pojezdy v osách X,Y,Z:
762X508X508 mm

Popis:

Stroj je v dobrém technickém stavu, po předchozí dohodě možnost odzkoušení vč 4 osy a 2 ks sond!!! Odpracované hodiny - viz foto. - model pro výrobu zápustek a forem - pracovní pojezdy X,Y,Z = 762 x 508 x 508 mm - vzdálenost čelo v řetene / plocha stolu = 102-610 mm - rozm ěry pracovního stolu 914 x 457 mm - po čet/rozm ěr/rozte č T- drážek 3x7 mm / 16mm / 111 mm - max. zatížení stolu 1360 kg - typ v řetene ISO40 / DIN69871 - max. otá čky v řetene 12.000 ot/min - max. výkon 22,4 kW, pohon Inline Direkt Drive - max. kroutící moment 122 Nm - rychloposuvy os X,Y,Z = 18 m/min - max. pracovní posuv 12 m/min - váha stroje 3400 kg Standardní vybavení - 24+1 rychlý bo ční vým ěník nástroj ů s nep římou vým ěnou - p řídavné chlazení vzduchem - modul pro vysokorychlostní obráb ění HSM - funkce Look a Head (výpo čet sou řadnic s p ředstihem) - ethernetová karta - 750 Mba opera ční paměť - makro programování pomocí prom ěnných - funkce rotace sou řadnic a velikostní faktor - bezpe čnostní modul p ři náhlém výpadku proudu - nádrž chladící kapaliny 208 litr ů - p římé závitování - 15" LCD barevný monitor - USB a RS232 komunika ční rozhraní - mobilní mikroposuvové kole čko - šnekový dopravník t řísek - programovatelná tryska chladící kapaliny Pohon vřetene In Line Direkt Drive Max. otáčky vřetene 12.000 ot/min Max. výkon vřetene 22,4 kW TSC 1 Vysokotlaké chlazení nástrojů - přídavné chladící čerpadlo 20 barů SMTC-24 1 24+1 stranový výměník nástrojů Postranní výměník nástrojů s nepřímou výměnou a dvojitým výměnným ramenem, 24+1 nástrojových pozic 4AXD 1 Sada 2 ks měřících sond Renishaw: - nástrojová dotyková sonda - obrobková sonda Obě sondy s přenosem signálu přes infra paprsek. Včetně softwaru a instalace na stroj. Cena platí pouze se současným nákupem stroje. AAG 1 Chlazení nástrojů vzduchem Vnější chladící tryska, vyžaduje opci P-COOL. Video stroje k dispozici na Youtube - https://youtu.be/BAFfLjxFPF4

Fotogalerie:

Váš dotaz ke stroji: